(22) 841 01 12

Ruszył projekt „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy” dla osób dorosłych z atopią i łuszczycą

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych rozpoczęło nabór do projektu aktywizacji zawodowej osób dorosłych z atopowym zapaleniem skóry (AZS) i łuszczycą  „THE DOORS – otwieramy drzwi do nowej pracy”. Projekt jest laureatem konkursu grantowego „Zwyczajnie Aktywni”. Dowiedz się więcej i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych jest organizatorem projektu

Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych jest młodą organizacją, zrzeszającą osoby, które od wielu lat, każda na swój sposób, mają kontakt z atopowym zapaleniem skóry. PTCA aktywnie wspiera rodziny dotknięte problematyką chorób atopowych i buduje narzędzia do komunikacji wewnątrz środowiska rodziców, jak i na zewnątrz, we współpracy z profesjonalną grupą lekarzy alergologów, dermatologów pediatrów w Polsce.

Powołanie Stowarzyszenia wynikało z narastających potrzeb i wyzwań, jakie przed rodzinami stawia codzienność w zmaganiu się z chorobami atopowymi. Koszty leczeń, jak również trud w zapewnieniu właściwych preparatów, w połączeniu z niską świadomością społeczną w zakresie chorób skóry i alergii, powodują osamotnienie i zagubienie w walce z zaostrzającymi się skutkami chorób atopowych. Stowarzyszenia stanowi o rzetelnej pomocy i wsparciu dla rodzin, oraz fachowym doradztwie i dialogu ze środowiskiem lekarskim.

Dorośli z atopowym zapaleniem skóry

Choroba ta głównie dotyka dzieci, co spowodowało, że organizacje i instytucje zajmujące się nią kierują swoje propozycje głównie do tej grupy wiekowej. Dorośli z AZS, których jest obecnie ok. 2 % społeczeństwa mają trudności w znalezieniu miejsca, czy oferty, która pomagałaby im w radzeniu sobie z trudnościami jakie ta choroba ze sobą niesie. Mówimy o pogorszonym wyglądzie, braku wiary w siebie, depresji, wycofaniu z życia społecznego w tym utraty lub rezygnacji z wykonywanej pracy, a w konsekwencji problemów finansowych, a koszty leczenia tej choroby sięgają 2 tys. miesięcznie.

Program „Zwyczajnie aktywni”

Program „Zwyczajnie Aktywni” powstał w 2013 roku w trosce o poprawę codziennego życia pacjentów chorych na autoimmunologiczne choroby zapalne z obszaru dermatologicznego, gastroenterologicznego, reumatologicznego oraz osób zakażonych HCV. Ideą programu „Zwyczajnie Aktywni” jest wsparcie organizacji, a poprzez ich działania, pomoc pacjentom w zwiększeniu ich szans na utrzymanie dotychczasowej aktywności zawodowej i jej ewentualny rozwój. Dla osób przewlekle chorych bowiem obok leczenia farmakologicznego i rehabilitacji, ważnym elementem terapii i jednym z głównych czynników, które pomagają chorym uwierzyć we własne możliwości jest podjęcie lub kontynuowanie pracy.

O projekcie The Doors – Otwieramy Drzwi do Nowej Pracy

Chcemy pomóc 12 osobom z AZS i łuszczycą (projekt główny):

-         zmienić postrzeganie siebie,

-         oderwać się od myślenia, że to choroba warunkuje nasze miejsce w społeczeństwie i, że nie mamy możliwości zmiany tej sytuacji,

-         nauczyć się dostrzegać i doceniać swoje umiejętności,

-         nauczyć się prezentować to kim naprawdę jesteśmy, a nie to co może z nas zrobić choroba,

-         zdobyć wiarę w posiadanie wpływu na własne losy,

-         nauczyć się dbać o siebie,

-         poznać jaki rodzaj pracy byłby dla każdej z nich najlepszy.

Pomożemy też dodatkowo 20 innym osobom, które nie mogą uczestniczyć w projekcie głównym, oferując 20 darmowych konsultacji psychologicznych z ukierunkowaniem na porady zawodowe.

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie The Doors?

Zapraszamy osoby w wieku produkcyjnym, obecnie niepracujące, a pragnące znaleźć pracę oraz takie, które chcą obecną pracę zmienić. Każdy potencjalny uczestnik w pierwszej kolejności powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej przycisk do formularza), a dalszej kolejności wybrani kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną, osobiście lub przez Skype, z Trenerem oraz psychologiem. Dajemy pierwszeństwo osobom niemającym obecnie zatrudnienia. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Podziel się...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someonePrint this page

Comments are closed.