Badania kliniczne – Centrum Dermatologiczne Febumed

Badania kliniczne

Już wkrótce, opierając się na naszym doświadczeniu i wieloletniej praktyce z zakresu chorób skóry, w Centrum Dermatologicznym FebuMed w Warszawie uruchomimy program badań klinicznych z zakresu dermatologii. Pozwolimy tym samym naszym pacjentom skorzystać z innowacyjnych, nowoczesnych sposobów leczenia, zanim te staną się standardowym procesem w terapii danego schorzenia. 

Wszystkie informacje związane z otworzeniem programu badań będą publikowane na naszej stronie www.